Produktdata

Fag: Dansk

Målgruppe: 0.-2. klasse

Det faglige indhold er udviklet af: Lisbeth Glerup

Lisbeth Glerup er læreruddannet fra Gedved Seminarium, har pædagogisk diplomuddannelse i dansk som andetsprog fra DPU, indvandrerlæreruddannelse fra Vejle Amt og uddannelse i retorik, kommunikation og formidling fra Aarhus Universitet. Lisbeth arbejder som ekstern konsulent i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, hvor hun deltager i udviklingsarbejdet omkring en ny form for modersmålsundervisning, og hun er desuden medlem af en ekspertgruppe, der løbende kommenterer på de forskningsresultater, der indløber på projektet. Hun er tidligere skolekonsulent i Horsens Kommune, hvor hun har varetaget en række sproglige opgaver i både dagtilbuds- og skoleregi. Lisbeth har i perioder undervist både lærere og pædagoger i sprogtilegnelse.

Historien er skrevet af: Anders Bruhn Kristensen

Illustrationer af: Tom Kristensen

Loginform og licens: Produktet tilgås med unilogin og kan købes som klasselicens eller skolelicens for et år eller en måned ad gangen her.

Udviklet med støtte fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Finansministeriet og KL.

Hej med dig!

Kender du Bjarne Rotten og Frida Frølår? Hvis ikke, så er det på høje tid at stifte bekendtskab med dem. De kan nemlig lære dine elever en masse nye ord på en sjov og udfordrende måde.

Dette læremiddel henvender sig til elever i 0.-2. klasse i faget dansk og har til formål at give børnene et stærkt sprogligt fundament. Dette fundament skabes gennem en historie i 28 kapitler om netop Bjarne Rotten og Frida Frølår, der tager på eventyr. I løbet af rejsen udforsker børnene en række fokusord via sjove og varierede aktiviteter. Den tilgang til sprogtilegnelsen, der ligger til grund for læremidlet, baserer sig på aktuel forskning om, hvordan børn bedst udvider deres sprogbrug og tilegner sig nye ord.

Fra landkortet bevæger børnene sig ind i historiens forskellige kapitler, og hvert kapitelforløb indeholder både gruppeopgaver, digitale opgaver, bevægelsesopgaver og taleopgaver. Alle kapitelforløbene afsluttes med en clozetest, der skal teste, i hvor høj grad børnene har lært ugens fokusord. Når alle ugens fokusord er repeteret, og testen er gennemført, må eleven overføre kapitlets ordkort (ugens fokusord) til ”ordbanken”. Hvert ord, man overfører, udløser en virtuel guldmønt og i sidste ende et diplom, der gives til den enkelte elev, når hele forløbet er afsluttet.

Rigtig god fornøjelse!